Anasayfa

cocukisciligisonaermeli_1ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE KARŞI MÜCADELE KAMPANYASI

Kampanya Hakkında

Neden Bu Kampanya?

‘’SICAK ÇAY GETİREN MİNİK ELLERİN KALBİ SOĞUTAN ÇARESİZLİĞİ’’

Berberde çırak, terzide yamak, çay ocağında komi, sokakta ayakkabı boyacısı, tekstilde son ütücü, tarlada tarım işçisi…
Minik bedenlerini fiziksel ve psikolojik olarak sömürdüğümüz çocuklar, çocuklarımız, en önemlisi geleceğimiz.

İlkçağlardan beri dünya ülkelerinin tamamında görülen çocuk işçiliği ekonomik sosyal koşullar ne kadar iyileştirilmiş olsa da hala devam eden en önemli sorunlardan biridir. Çocukların emek piyasası tarafından istihdam edilmesi, geleceklerinin önünün kesilmesi, eğitim ve öğrenimden alıkonulması, ailelerin ve devletin çocuklar üstündeki istismarıdır.

TÜİK (Türkiye istatistik Kurumu) 2012 verilerine göre Türkiye’de emek piyasasında istihdam edilen çocuk işçi sayısı 893.000 civarına ulaşmıştır.

Bir ülke de çocuk işçi sayısı o ülkenin çocuklarına vermiş olduğu değeri ve önemi göstermektedir.

Çocukluğunu yaşayamayan 18 yaş altı çocuk işçilerin, eğitim hayatından koparılıp, gelecek hayatlarında suça sürüklenmeleri, cinsel, fiziksel ve psikolojik istismara uğramaları önüne geçilmez bir süreçtir.

Çocuk işçilerin çalıştığı mekan ve atölyeler çocuk istismarı için en riskli yerler olup, bu yerler çocuk istismarlarının en çok yapıldığı, fakat gizli kaldığı yerlerdir.

Çocuklar bizim geleceğimiz!
Okul sıralarında olması gerekirken simit satmaya çalışan küçük ellere sahip çıkma vakti gelmedi mi artık!

Çoğumuzun önüne yemek gelirken, onların iki lokma yiyebilmek için saatlerce ter dökmelerine hâlâ kayıtsız kalacak mısınız?

Haydi, ses verin!

Kampanyaya Sivil Toplum Örgütü, Kamu Kurum ve Kuruluşu ya da Özel Sektör kimliğinizin yanı sıra Bireysel de destek verebilirsiniz!

Ulaşılması Hedeflenen Amaç Ve Hedefler

Somut Hedefler;

 • Çocuk işçiliği hakkında ulusal kamuoyu yaratmak ,
 • Kapsamlı bir çocuk işçiliği el kitabı hazırlanması,
 • “Çocuk işçi” tanımının yeniden yazılması ve tüm kanun maddelerinin bu yeni yazılan tanım ile güncelleştirilmesi,
 • Çalışma yaşının tüm kanunlarda ortak olarak 18+ olarak değiştirilmesi,
 • Çocuk işçi çalıştıran iş yerlerine, cezai yaptırımın artırılarak caydırıcı hale getirilmesi; kısa-uzun süreli işyeri kapatma cezası getirilmesi; denetim mekanizmalarının iyileştirilmesi,
 • Çocuk işçiliği hakkında Türkiye’nin en kapsamlı anket çalışmasının yapılması ve sonuçlarının ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması,
 • TÜİK verilerine göre Türkiye’de çocuk işçiliğinde ilk sırada olan mevsimlik tarım işçiliği alanında çocuk işçiliği ile ilgili önlemler alınması,
 • Hibe programlarına proje başvurusu yapan tüm destekleyici kurum ve kuruluşlar ile ortak olarak “çocuk işçiliği” konulu projeler başvurulması,
 • Sivil Toplum Örgütlerinin aktif katılımı ile çocuk işçiliği konusunda bir ağ kurulması.

Farkındalık Hedefleri;

 • Çocuk işçiliğinin çocuklar üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkilerinin farkına varılmasını sağlamak,
 • Çocuk işçiliğini bir kültür olarak gören ve meşrulaştıran ve hatta özendiren/teşvik eden/takdir eden/olumlayan bireye ve topluma izah etmek ve müdahale etmek,
 • Çocuk işçiliğini sıradan bir olay olarak kabullenen çocuğu eğitim odaklı bir hayata özendirmek ve yönlendirmek,
 • Çocuk işçiliğinin ekonomik ve sosyal hayata olan etkilerini gözler önüne sermek,
 • Çocuk işçiliğinin yol açtığı çocuk istismarının önüne geçmek ve verdiği/verebileceği zararları gözler önüne sermek.